Xerox 4112

● ความเร็ว     110 แผ่นต่อนาที

● เวลาอุ่นเครื่อง

● เวลาการถ่ายเอกสารแผ่นแรก      3.8 วินาที

● ขนาดกระดาษ      A5 – A3

● ความละเอียด     copy 1200 x 1200 dpi     print 2400 x 2400 dpi

● อัตราย่อ-ขยาย      25% ถึง 400% เพิ่มลดครั้งละ 1%

● ช่องบรรจุกระดาษ     6 ถาด

● หน่วยความจำ     2 GB

 

*** สภาพพร้อมใช้งาน และรับประสินค้า ***

โทร. 0878278333